Brak možete sklopiti u građanskom obliku (pred matičarom) ili u vjerskom obliku s učincima građanskog braka (pred službenikom vjerske zajednice koja s Hrvatskom ima uređene pravne odnose).

Građanski brak

Ako ste se odlučili za građanski brak, prije odlaska matičaru trebate sa svojim izabranikom ili izabranicom:

 • odlučiti o danu i mjestu sklapanja braka (možete odabrati bilo koje mjesto u Hrvatskoj)
 • pribaviti potrebne isprave
 • prijaviti namjeru sklapanja braka, pri čemu se pred matičarom trebate pojaviti osobno
 • odlučiti o izboru prezimena
 • izabrati dva svjedoka za sklapanje braka.

Nakon prijave namjere sklapanja braka, matičar će u dogovoru sa ženikom i nevjestom odrediti dan za sklapanje braka. Dan za sklapanje braka može se odrediti u razdoblju od 30. do 45. dana od dana prijave namjere sklapanja braka. U iznimnim slučajevima, kad za to postoje opravdani razlozi, brak se može sklopiti i prije 30. dana od dana prijave namjere sklapanja braka te najkasnije do 90. dana od prijave namjere sklapanja braka.

Potrebni dokumenti

Za sklapanje braka potrebne su sljedeće isprave:

 • izvadak iz matice rođenih (ne stariji od tri mjeseca)
 • potvrda o slobodnom bračnom stanju (ako je izvadak iz matice rođenih stariji od tri mjeseca)
 • odluka suda o dopuštenju sklapanja braka (ako brak sklapa maloljetnik stariji od 16 godina).

Izvadak iz matice rođenih i potvrdu o slobodnom bračnom stanju podižete u matičnom uredu gdje ste upisani u maticu rođenih. Matičaru se obvezno daju na uvid i isprave o identitetu i dokaz o državljanstvu. To su u pravilu osobna iskaznica, putovnica, a ovisno o pojedinačnom slučaju, matičar može tražiti i druge isprave.

Ukoliko planirate sklopiti vjerski oblik braka svakako će vam trebati Potvrda o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka koju izdaje matični ured koji je nadležan za mjesto u kojem se održava vjenčanje.

Za izdavanje Potvrde o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka potrebno je slijedeće:

 • domovnice obaju zaručnika (i fotokopiju domovnica)
 • osobne iskaznice obaju zaručnika (i fotokopiju osobnih iskaznica)
 • izvod iz matične knjige rođenih obaju zaručnika (ne stariji od 3 mjeseca)
 • fotokopija osobnih iskaznica ili putovnica odabranih svjedoka na vjenčanju
 • taksena pristojba

Troškovi sklapanja braka pred matičarom

Ukupan iznos troškova koje su ženik i nevjesta dužni platiti iznose 210 kuna upravnih pristojbi za sastavljanje zapisnika prijave o sklapanju braka te za sam čin sklapanja braka pred matičarom.

Ako brak želite sklopiti izvan službenih prostorija trebate platiti i posebnu naknadu. Njezina visina ovisi o udaljenosti mjesta sklapanja braka od službene prostorije, vremenu sklapanja braka, sklapanju braka nedjeljom, na blagdane ili neradnim danima. Za prvi primjerak izvatka iz matice vjenčanih ne plaća se upravna pristojba jer se izvadak izdaje po službenoj dužnosti.

Vjerski oblik braka

Prije sklapanja braka u vjerskom obliku dužni ste od matičara nadležnog za mjesto u kojem se brak sklapa (mjesto gdje se nalazi vjerski objekt koji ste izabrali) pribaviti potvrdu o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka. Za izdavanje te potvrde predočujete iste dokumente kao za sklapanje braka u građanskom obliku.

Imajte na umu da potvrda za sklapanje braka u vjerskom obliku vrijedi tri mjeseca od dana izdavanja i da brak sklopljen na temelju nevažeće potvrde ne proizvodi pravne učinke građanskog braka.

Za sklapanje crkvenog braka potrebni su vam slijedeći dokumenti:

 • Krsni i slobodni list, ne stariji od 6 mjeseci (dokaz da je netko kršten i da je slobodnog stanja, tj. da dosad nije sklapao crkvenu ženidbu). Ako je netko kršten u župi u kojoj će biti vjenčanje ne treba tražiti krsni i slobodni list (podatke će župnik potražiti u Matici krštenih).
 • Izvadak im matične knjige rođenih (vrijedi za stranku koja je nekrštena)
 • Potvrda o pohađanju zaručničkog tečaja
 • Potvrda o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka (izdaje ju matičar)

Troškovi sklapanja braka u vjerskom obliku

Za sklapanje braka u vjerskom obliku trebate platiti:

 • 70 kuna upravne pristojbe za sastavljanje zapisnika prijave o sklapanju braka
 • 20 kuna za izdavanje potvrde o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku (potvrde se izdaju u dva primjerka).

Dokaz sklopljenog braka je izvadak iz matice vjenčanih koji izdaje matičar nakon upisa braka u maticu vjenčanih.

Izvor: Središnji državni portal / gov.hr

Naslovna fotografija: pexels.com